Nodejs Olaylar (Events) Yöneticisi

Olay(Events) Tanımlama(On), Tetikleme(Emit) Kullanımı

Nodejs ile gelen events(Olayları) tanımlama ve tetikleme yani olayların bizim kontrolümüz altında işleyişini ele alacağız. Events kütüphanesini projemize dahil ediyoruz. (on) keywordü ile bir olay tanımlayarak (emit) keywordü ile tanımladığımız olayı tetikliyoruz.

index.js adında bir dosya oluşturup içine aşarıdaki kodları yazalım.

 const events = require('events');
 const eventEmitter = new events.EventEmitter();

 //Olay Tanimlioruz (on)
 eventEmitter.on('olay', () => {
   console.log('Merhaba kod severler');
 });

 //Tanımladığımız olayı Tetikliyoruz (emit)
 eventEmitter.emit('olay');

 //Terminal veya cmd komut satırından nodejs dosyamızı çalıştıralım. Komutu:
 node index.js

 //on() ve once() ile olay tanımlayabiliyoruz. once() sadece 1 kereye mahsus kullanılir. on() ise istediğimiz kadar

Görüş Hata Bildir

Güvenlik Kodunuz:

Yorum Yap

Yorum kodunuz:

0.0741