Javascript Temel Kullanım Kuralları

Kod severlere selamlar olsun. Javascript internet siteleri yazılımı yapabilmeniz için 3 temel dilden birisidir. Burada javascript'in metotları, kuralları kullanımları ile birlikte sizler için derledim. Web dünyasına hoş geldiniz.

Javascript: Dünyanın en popüler aynı zamanda web proglamacıların 3 gerekli yazılım dillerinden birisidir. Html,Css ve Javascript internet sitesini oluşturan web yazılım dilleridir.

node.js, server-side javascript yazmamıza imkan tanıyan, google'ın süperdüper hızlı V8 engine'ini kullanan bir yazılım mimarisi. Nodejs ile birlikte javascript backend tarafında kullanılmaya başlanmıştır.

node.js ile daha fazla bilgi için. NodeJs Nedir?

Değişkenler Tanımlama & Kullanımı

Yazılım dillerinde olmazsa olmazlar listesinin başında değişkenler gelir. Değişkenler sayesinde tanımlamalar yapar ve o tanımlamalara değerler atarız bu sayede tanımladıklarımız değerleri yazılımın içerisinde nesneler olarak kullabilir ve işllemler yapabiliriz.

  var sayi = 8;
  var metin = "Bu bir yazıdır.";

  console.log(sayi, metin);
  //Ekrana çıktı olarak 8 Bu bir yazıdır.
 
Not olarak değişkenlerde sayı ile başlayan ve türkce harfler kullanamayız. Örnek var 8sayi & var sayı gibi hatalı kullanımdır. Aynı zamanda büyük küçük harf duyarlılığına dikkat etmeniz gerekir var ad ="ismail"; colsole.log(Ad); hatalı kullanımdır.

Açıklama Satırları

Açıklama satırları kod içinde bulunur fakat yazılıma etkisi yoktur. Yazılımcı hatırlasın diye nerede ne yaptiğını diye kullanır. Kullanımları:

  /*
   Burası açıklama satırıdır.
   Yıldızlar arasında kullanılır. slash ile baslar slah ile biter
  */

  //Yorum satırıdır. iki adet ters slash ile kullanılır
 

Operatörler

Birleştirme operatörleri kullanımı:

  // + birleştirme operatorudur
  console.log("Ismail" + " " + "Gültekin");//String (yazıları) + birleştirir.
  //Ekrana çıktı olarak: Ismail Gültekin
  console.log(2 + 2);           //İnteger (Sayıları) + toplar
  //Ekrana çıktı olarak: 4
 

Aritmetik Operatör kullanımı

   // + sayılarda toplama işareti olarak yorumlanır.
   // - sayılarda çıkarma işareti olarak yorumlanır.
   // * sayılarda çarpma işareti olarak yorumlanır.
   // / sayılarda bolme işareti olarak yorumlanır.
   // % sayılarda bolümünden kalan işareti olarak yorumlanır.
   var sayi = 2;

   console.log(sayi + 3); //Ekrana çıktı olarak: 5
   console.log(sayi + "3"); //Ekrana çıktı olarak: 23 yazar biri sayı 3 ise string ifade olduğu için.
   console.log(sayi - 1); //Ekrana çıktı olarak : 1
   console.log(sayi * 2); //Ekrana çıktı olarak : 4
   console.log(sayi - 1); //Ekrana çıktı olarak : 1
   console.log(10 % 2); //Ekrana çıktı olarak : 0
   console.log(10 % 3); //Ekrana çıktı olarak : 1

   console.log(++sayi);
   //sayi değişkenimiz 2 idi onüne ++ koyduğumuzda 1 arttirdi. ekrana 3 yazar
   console.log(--sayi);
   //sayi değişkenimiz 2 idi onüne -- koyduğumuzda 1 eksiltir. ekrana 1 yazar
  

Karşılaştırma Operatörleri

İki veya daha fazla verinin birbirleri arasında karşılaştırması gerektiğinde kullanırız.

    /*
      == (eşit ise)
      === (veri türü dahil eşit ise)
      != (eşit değilse)
      !== (veri türü dahil eşit değilse)
      > (büyüktür)
      < (küçüktür)
      >= (büyük eşittir)
      <= (küçük eşittir)
    */

    var sayi = 2;
    console.log(sayi == "2");//Ekrana true doner
    console.log(sayi === "2");//ekrana false doner === veri türlerinide kontrol eder 2 sayi "2" ise stringt yazidir.
  

Mantıksal Operatörler

&& her iki durumunda true olması gerekir. || herhangin durumdan bi tanesi true donmesi yeterlidir.

   /*
     && (ve)
     || (veya)
   */

   var sayi1 = 1,
     sayi2 = 2,
     sayi3 = 3;

   var durum = (sayi1 == 2 && sayi2 == 2) || (sayi3 == 4);

   console.log(durum);
  

Koşullandırmalar (if/elseif/else)

Koşullar yazılımda iş akışını daha doğrusu olarakta kontrol etmeyi sağlar.

   // if / else if / else koşullar olarak kullanırız.
   var acMisin = false;
   var susadinMi = false;

   if (acMisin)
     console.log("yemek ye!");
   else
     if (susadinMi)
       console.log("su iç!");
     else
       console.log("hiçbir şey yapma!");
  

Fonksiyonlar (function)

Istekleriniz dogrultusunda işlem yapacağınız yerdir

   var fonksiyonum = function () {
    return 2;
   };

   console.log(fonksiyonum());//ekrana 2 yazacaktır
  

Callback Fonksiyonlar

function içinde işlem sonucunda başka bir function daha çalıştırmanızı sağlar. Javascript asenkron olduğu için 2 işlemide aynı anda işleme alır ama bizim istediğimiz ilk fonksiyon sonucuna gore 2. işlem çalışsın.

    function soyle(text, callback){
     console.log(text);
     callback();
    }

    function mesaj(){
     console.log("işlem başarılı..");
    }

    soyle("merhaba", mesaj);
    //Ekrana çıkti ilk merhaba sonra işlem başarılı yazacak
   

setTimeout Fonksiyonu

Belirlediğiniz bir süreden sonra çalışma yapar

   var fnc = function () {
     console.log("selam nasılsın?");
   };

   setTimeout(fnc, 3000);//3 saniye sonra ekrana selam nasılsın yazar
  

setInterval Fonksiyonu

Belirttiğiniz süre kendini tekrar eder

   var sayi = 1;

   var interval = setInterval(function () {
     if (sayi == 5)
       clearInterval(interval);

     console.log("selam: "+ sayi);
     sayi++;
   }, 1000);
   //Ekrana her 1 saniyede 5 defa oluncaya dek selam yazar
  

Scope Kavramı

Javascriptte her nesnenin, değişkenin bir alanı var o alan içinde kullanılabiliyorlar.

   var x = 'test';
   function testFonk() {
     var x = "testFonk x değişkeni";
     console.log(x);
   }

   testFonk();
   //iki x ten çalışacak testFonk içindeki x ekrana basılacaktır.
  

For Döngüsü

Belirttiğimiz sayı değişkenine kadar o işlemi tekrarlar.

   for (var i = 1; i <= 10; i++){
     console.log(i);
   }
   //Ekrana alt alta 1-10 eşit oluncaya kadar saydırıp yazar.

  

While Döngüsü

Olduğu sürece tekrarlar.

   var i = 1;

   while(i < 4){
     console.log(i);
     i++;
   }

   //ekrana 3 kez 4 gelinceye kadar sayi yazar
  

do while Döngüsü

Koşul sağlanmasa bile dongu 1 kez çalışır.

   var k = 1;

   do{
     console.log(k);
     k++;
   }while(k < 3);

   //ekrana 1 ve 2 yazar çünkü 3 kadar dön dedik
  

Nesneler

Javascriptte nesneler belli verileri bi arada tutmaya kontrol etmeyi sağlar. Nesneler {} ile tanımlanır.

   var insan = {
     yas : 33,
     isim : "ismail",
     mesaj : function () {
       console.log("Hatasız.");
     }
   };
   insan.kilo = 70;
   insan.mesaj();
   console.log(insan);
   //Ekrana ilk mesaj: Hatasız. sonrada: { yas: 33, isim: 'ismail', mesaj: [Function: mesaj], kilo: 70 }
  

Diziler

Diziler nesneler gibi verileri bir arada tutmaya kontrol etmeyi sağlar fakat [], array olarak tanımlanır.

   var dizi = ['ismail', 33, false, 0.3];

   /*
   for (var i = 0; i < dizi.length; i++){
     console.log(dizi[i]);
   }*/

   dizi.forEach(function (k) {
     console.log(k);
   });
   //Ekrana ismail 33 false 0.3 olarak yazar
  

Javascript istisna yönetimi (try, catch, throw, finally)

Program akışında sorun yokken. Hata alınırsa olası sorunları kontrol etmeyi derler

   /*
   * throw catch'e yorumlayacağı hatayı bildirir.
   * try ile kontrol istisnayi hatalari kontrol ederiz
   * catch hata aldiğimizda error ile durumu belirtir sadece hatayi yorumlar
   * finally hatasız giderse calisir
   * */

   try{
     var sayi1 = 4;
     var sayi2 = 2;
     var sonuc = sayi1 / sayi2;

     if(sayi2 === 0)
       throw Error('sayi2 sıfır olamaz.');
     else
       console.log(sonuc);
   }catch (error){
     console.log(error);
   }finally {
     console.log("burası finally bloğu.");
   }
   //Ekrana 2 burası finally bloğu. yazar
  

"use strict" ifadesi

Use strict; javascript versiyonunun en son kararlı halinin kullanılmasını yorumlar ve hata yapmamızı engeller. javascript dosyasının en başına konularak derlemeyi yapar. Kullanımı ise:

   "use strict";
  
node.js kurulumu için. NodeJs Nasıl kurulur?
Creativecommons.org
Bu çalışmanın içeriği, Creative Commons Atıf 2.5 lisansı koşulları altında kullanılabilir . Bu çalışmanın daha fazla dağıtımı,paylaşımı: ismailgultekin(com)a ve çalışmanın başlığına, Kaynak vererek atıfta bulunulmalıdır.

Telif Hakkı:

Problemi Şikayet Et!
Web Yazılımları

Web Yazılımları

Conference Articles

Conference Articles

Evimde Gör

Mobil Uygulamalar

Özel Yazılımlar

Özel Yazılımlar

Orsam Ortadoğu

Orsam Ortadoğu

Haydi El Ele

Haydi El Ele

Makina Yazılımları

Makina Yazılımları

Soru Sor Whatsapp

Görüş Hata Bildir

Güvenlik Kodunuz:

Yorum Yap

Yorum kodunuz:

0.0221