İyzico kredi kartı ödeme alma Php Api entegrasyonu ve siteleriniz de sanal pos işlemlerinin kullanımı.

Merhaba arkadaşlar. E-ticaret sitelerinin olmazsa olması kredi kartı ödeme alma sistemi İyzico sanal pos işlemlerinin siteleriniz de kullanımını Php yazılım dili ile örnek bir api yazarak anlatmaya çalıştım. 

Öncelikle İyzico hakkında çok kısa bilgi vereyim. İnternet sitelerinde özellikle e-ticaret platfomlarında kredi kartı ile ödeme alma işlemlerine dijital ortamda ki adı ile sanal pos hizmeti veren bir bankacılık hizmeti sağlayan banka değil değil ama senin için tüm bankalarla anlaşma yapmış ve sen şirketine her bankadan ayrı ayrı pos cihazı almana gerek yok diyen ödüllü ve genel anlamda ihtiyacı direk gören sunduğu avajlarla projelerinin hakkını veren bir kurum.

Şimdi gelelim bizim konuya internet sitemizden kredi kartı ile ödeme almak istiyoruz. İşte burada devreye sanal pos giriyor. Sanal Pos veren bankalardan ayrı ayrıda anlaşabilir İyzico ile tek yerden üstelik açılış ücreti, yok senelik ücret gibi saçma saman taleplerde bulunmadan direk işini yapmana yardımcı olan harika bir platform. Şimdi Sırasıyla bu platformun bize sunduğu hizmeti kod ve örnekleriyle birlikte yapmaya başlayalım.

1) İyzico.com adresine giderek giriş yapalım. Eğer yoksa hesap oluşturalım ve işletme bilgilerimiz ile domain adımızı tanımlayalım.(Hesabınız var olarak devam ediyorum)

2) Dev.iyzipay -> Buradan Apiyle alakalı Tüm bilgilere en güncel haliyle ulaşabilir, Sandbox deneme hesabı yazılımcılar olarak tanımlanmış hesabı yani giriş yapıyoruz.

3) Kök dizinimizda iyzico-api adında bir klasör oluşturup. içine buradan indirdireceğimiz dosyaları atalalım. Dosyaları İndirin

4) İyzico class yapısını söylediğim klasör oluşturduğunuzu ve içine atıp denemeye başlayacağız.

5) iyzico-api -> Klasör yapısı içinde IyzipayBootstrap.php ile diğer indirdiğimiz dosyalar olsun ve birtane index.html birtanede odemeyapislem.php dosyası bunları kullanacağız.

6) index.html dosyamız içine

      
	
	

7) odemeyapislem.php sayfasına aşarıdaki kodları yazalım.

if($_POST){
	
	require_once('IyzipayBootstrap.php');
	IyzipayBootstrap::init();
	$options = new \Iyzipay\Options();
	$options->setApiKey("sandbox-QR2KMudHZtvYkIoKqnUvkfPD8fSbQst5");//deneme hesabı urli
	$options->setSecretKey("sandbox-nkybSF5h1PJZNnaRc1OGROn229LZzEgf");//deneme hesabı urli
	$options->setBaseUrl("https://sandbox-api.iyzipay.com");//deneme hesabı urli
	//$options->setBaseUrl("https://api.iyzipay.com");

    //Gerçek Hesaba geçtiğinizde aşarıdakileri çalışır. Yukarıdaki setApikey,Secretkey ve Baseurl iptal etmelisiniz
	//$options->setApiKey("apikeyiniz");//iyziconun size tanımladığı api keyleri
	//$options->setSecretKey("secretkeyiniz");//iyziconun size tanımladığı api keyleri
	//$options->setBaseUrl("https://api.iyzipay.com");//iyziconun size tanımladığı api keyleri


	$objects	 		= array();
	$response	 		= array();	
	date_default_timezone_set('Europe/Istanbul');
	$ip=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];//
	$trh=time();
if($_POST['type']=="1"){//ödeme işlemi
	$kartno   = $_POST["kartno"];
	$kartnosay  = strlen($kartno);//Kaç karakter sayısı
	$knoilkalti	 = substr($kartno, 0,6);//ilk altı hane
	$sipid    = $_POST["sipid"];//sipariş id
	$odemetutar = $_POST["odemetutar"];//sipariş odemetutar
	$adsoyad   = $_POST["adsoyad"];//sipariş ad
	$cvc     = $_POST["cvc"];//sipariş cvc imzası
	$yil     = $_POST["yil"];//sipariş yil
	$ay     = $_POST["ay"];//sipariş ay
	$siparisid  = $_POST["siparisid"];//sipariş kodu
	$sipakod   = 123456789;//;
	$userid   = 1;//zorunlu
	$alici_adi 	 = "John";//zorunlu
	$alici_soyad = "Doe";//zorunlu
	$alici_gsm  = "+905350000000";//zorunsuz
	$alici_email = "[email protected]";//zorunlu
	$alici_tcno = "74300864791";//zorunlu
	$alici_adres = "Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1";//zorunlu
	$alici_sehir = "Istanbul";//zorunlu
	$alici_ulke = "Turkey";//zorunlu
	$urunid   = 55;
	$urunebatid = 17;
	$magazaid  = 0;
	$misafirid = 0;
	$tutar   = "100";
	$ttutar   = "100";
	$taksit   = 9;
	$urunad   = "Sır Halı";
	//temel bilgiler
		$request = new \Iyzipay\Request\CreatePaymentRequest();	
		$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
		
		$request->setConversationId($sipakod);//zorunlu -Sipariş İd
		$request->setPrice($tutar);//zorunlu -Ödeme sepet tutarı.
		$request->setPaidPrice($ttutar);//zorunlu -İndirim vade farkı vs. hesaplanmış POS’tan geçecek nihai tutar. 
		$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);//Zorunlu- Ödemenin alınacağı para birimi default TRY
		$request->setInstallment($taksit);//zorunlu -Taksit bilgisi, tek çekim için 1 gönderilmelidir. Geçerli değerler: 1, 2, 3, 6, 9.
		$request->setBasketId($sipid);//zorunsuz -sepetini tanımlamak için kullanılan id'dir. Sipariş numarası ya da anlamlı bir değer olabilir.
		$request->setPaymentChannel(\Iyzipay\Model\PaymentChannel::WEB);//zorunsuz -Ödeme kanalı. Geçerli değerler enum içinde sunulmaktadır: 
		$request->setPaymentGroup(\Iyzipay\Model\PaymentGroup::PRODUCT);//zorunsuz -Ödeme grubu,
		//$request->setCallbackUrl("http://evimdegor.com/iyzipay/tamamla.php");// cekim islemi yapildiktan sonra geri donus yapilacak adres
		//$request->setEnabledInstallments(array(2, 3, 6, 9)); //kullanilabilir taksit secenekleri
		//Kart Bilgileri
		$paymentCard = new \Iyzipay\Model\PaymentCard();
		$paymentCard->setCardHolderName($adsoyad);//zorunlu - Kart sahibinin adı
		$paymentCard->setCardNumber($kartno);//Ödemenin alınacağı kart numarası.
		//$paymentCard->setExpireMonth(substr($kartyaz["sonkultar"], 0,2));//zorunlu - ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi ayı. 
		//$paymentCard->setExpireYear(substr($kartyaz["sonkultar"] , -2));//zorunlu - Ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi yılı.
		$paymentCard->setExpireMonth($ay);//zorunlu - ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi ayı.
		$paymentCard->setExpireYear($yil);//zorunlu - Ödemenin alınacağı kartın son kullanma tarihi yılı.
		$paymentCard->setCvc($cvc);//zorunlu - Ödemenin alınacağı kartın güvenlik kodu.
		$paymentCard->setRegisterCard(0);//zorunsuz -Ödeme esnasında kartın kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyen parametre.
		$request->setPaymentCard($paymentCard);
		//alici bilgileri
		$buyer = new \Iyzipay\Model\Buyer();
		$buyer->setId($userid);//zorunlu - alıcıya ait id.
		$buyer->setName($alici_adi);//zorunlu - alıcıya ait ad.
		$buyer->setSurname($alici_soyad);//zorunlu - alıcıya ait soyad.
		$buyer->setGsmNumber($alici_gsm);//Zorunsuz- Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait GSM numarası.
		$buyer->setEmail($alici_email);//zorunlu -Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait e-posta bilgisi. 
		$buyer->setIdentityNumber($alici_tcno);//zorunlu - Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kimlik (TCKN) numarası.
		//$buyer->setLastLoginDate("2015-10-05 12:43:35");//Zorunsuz -Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait son giriş tarihi. Tarih formatı 
		//$buyer->setRegistrationDate("2013-04-21 15:12:09");//Zorunsuz -Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt tarihi. Tarih formatı 
		$buyer->setRegistrationAddress($alici_adres);//zorunlu -Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait kayıt adresi.
		$buyer->setIp($ip);//zorunlu - Üye işyeri tarafındaki alıcıya ip numarası.
		$buyer->setCity($alici_sehir);//zorunlu -Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait şehir bilgisi.
		$buyer->setCountry($alici_ulke);//zorunlu -Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait ülke bilgisi.
		//$buyer->setZipCode("34732");//Zorunsuz - Üye işyeri tarafındaki alıcıya ait posta kodu.
		$request->setBuyer($buyer);
		// teslimat bilgileri
		$shippingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
		$shippingAddress->setContactName($alici_adi." ".$alici_soyad);//Zorunlu-Üye işyeri tarafındaki teslimat adresinin, ad soyad bilgisi. 
		$shippingAddress->setCity($alici_sehir);//Zorunlu-Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi şehir bilgisi.
		$shippingAddress->setCountry($alici_ulke);//Zorunlu-Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi ülke bilgisi. 
		$shippingAddress->setAddress($alici_adres);//Zorunlu-Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi.
		//$shippingAddress->setZipCode("34742");//Zorunsuz-Üye işyeri tarafındaki teslimat adresi.
		$request->setShippingAddress($shippingAddress);
		//fatura bilgileri	
		/*$billingAddress = new \Iyzipay\Model\Address();
		$billingAddress->setContactName("Jane Doe");//
		$billingAddress->setCity("Istanbul");
		$billingAddress->setCountry("Turkey");
		$billingAddress->setAddress("Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1");
		$billingAddress->setZipCode("34742");*/
		$request->setBillingAddress($shippingAddress);
		
		$basketItems = array();
		$firstBasketItem = new \Iyzipay\Model\BasketItem();
		$firstBasketItem->setId($urunid);//Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait id.
		$firstBasketItem->setName($urunad);//Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait isim.
		$firstBasketItem->setCategory1("Halı");//Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 1.
		$firstBasketItem->setCategory2("Ev Tekstili");//Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait kategori 2.
		$firstBasketItem->setItemType(\Iyzipay\Model\BasketItemType::PHYSICAL);//Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tip.
		$firstBasketItem->setPrice($tutar);//Üye işyeri tarafındaki sepetteki ürüne ait tutar.
		$basketItems[0] = $firstBasketItem;
		$request->setBasketItems($basketItems);
		
		$payment = \Iyzipay\Model\Payment::create($request, $options);
			$detaylar = $payment->getRawResult();
			$resultJson = json_decode($detaylar,true);//$resultJson = json_decode($detaylar); 
		/*----Sonuç-----*/
			//paymentid ve paymenttransactionid dönen veriler olacak bunları sakla ******
			$paymentid = $resultJson["paymentId"];//paymentid Ödemeye ait id
			$paymenttransactionid=$resultJson["itemTransactions"][0]["paymentTransactionId"];
			//paymenttransactionid Ödeme kırılımına ait id, Ödeme kırılımının iadesi, onayı, onay geri çekmesi Tercihen itemId ile ilişkili bir şekilde tutulmalıdır.
			$status=$resultJson["status"];
			if($status=="success"){
				$errorCode=0;
				$errorMessage=0;
			}else{
				$errorCode=$resultJson["errorCode"];
				$errorMessage=$resultJson["errorMessage"];
			}
			$merchantPayoutAmount=$resultJson["itemTransactions"][0]["merchantPayoutAmount"];//merchantPayoutAmount bizim hesaba yatan tutar
			$posislemucret=$resultJson["itemTransactions"][0]["iyziCommissionFee"];//Ödemeye ait iyzico işlem ücreti 0.25.
			$poskomtutar=$resultJson["itemTransactions"][0]["iyziCommissionRateAmount"];//Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı 11.105.
			$fraudStatus=$resultJson["fraudStatus"];//Geçerli değerler: 0, -1 ve 1. Üye işyeri sadece 1 olan işlemlerde ürünü kargoya vermelidir, 0 olan işlemler için bilgilendirme beklemelidir.
			if($fraudStatus==1){
				$onay=1;
			}else{ $onay=0; }
			//id magazaid sipad sipakod kartid userid misafirid paymentid paymenttransactionid errorCode errorMessage status fraudStatus tutar taksit taksitlitutar posislemucret poskomtutar tarih ip onay
			//[email protected]_query("select * from site_users where gsm=".$gsm." ");
			[email protected]_query("insert into odemeler (magazaid,sipad,sipakod,kartid,userid,misafirid,paymentid,paymenttransactionid,errorCode,errorMessage,status,fraudStatus,tutar,taksit,taksitlitutar,posislemucret,poskomtutar,benimhesabimayatan,tarih,ip,onay) values 
			('$magazaid','$sipid','$sipakod','$kartid','$userid','$misafirid','$paymentid','$paymenttransactionid','$errorCode','$errorMessage','$status','$fraudStatus','$tutar','$taksit','$ttutar','$posislemucret','$poskomtutar','$merchantPayoutAmount','$trh','$ip','$onay')");
			if($odeekle){//odeekle eklendi ve
				$vetas=1;
			}else{
				$vetas=0;
			}
		/*----#Sonuç-----*/
			$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>1,'VT'=>$vetas,'Islem'=>"Odeme islemi",'paymentId'=>$paymentid,'paymenttransactionid'=>$paymenttransactionid,'datas'=>$resultJson);
	
}else if($_POST['type']=="2"){//taksit sorgulama işlemi

	$kartno   = $_POST["kartno"];
	$kartno   = substr($kartno, 0,6);
	$siparisid = $_POST["siparisid"];
	$odemetutar = $_POST["odemetutar"];
	
	$request = new \Iyzipay\Request\RetrieveInstallmentInfoRequest();
	$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
	$request->setConversationId($siparisid);
	$request->setBinNumber($kartno);//493841 / 554960
	$request->setPrice($odemetutar);//ödeme tutarı
	
	$installmentInfo = \Iyzipay\Model\InstallmentInfo::retrieve($request, $options);
	$detaylar = $installmentInfo->getRawResult();
	$resultJson = json_decode($detaylar,true);
	//$resultJson = json_decode($detaylar);
	/*-----Sonuç-----*/
	$status   = $resultJson["status"];
	$taksitler = $resultJson["installmentDetails"][0]["installmentPrices"];
	$bankName  = $resultJson["installmentDetails"][0]["bankName"];
	$bankCode  = $resultJson["installmentDetails"][0]["bankCode"];
	$kartipi  = $resultJson["installmentDetails"][0]["cardAssociation"];
	$kartname  = $resultJson["installmentDetails"][0]["cardFamilyName"];
	$kartno   = $resultJson["installmentDetails"][0]["binNumber"];
	$say=count($taksitler);
	//$taksitiki=$resultJson["installmentDetails"][0]["installmentPrices"][4]["installmentPrice"];
	//var_dump($resultJson);
	if($status=="success"){
		$onay = 1;
		$errorCode=0;
		$errorMessage=0;
	}else{
		$onay = 0;
		$errorCode=$resultJson["errorCode"];
		$errorMessage=$resultJson["errorMessage"];
	}
	/*----#Sonuç-----*/
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>$onay,'İşlem'=>"Taksit Sorgulama", 'status'=>$status,'bankadi'=>$bankName,'bankCode'=>$bankCode,'kartipi'=>$kartipi,'kartname'=>$kartname,'kartno'=>$kartno,'errorCode'=>$errorCode,'errorMessage'=>$errorMessage,'taksitarraysayi'=>$say,'taksitler'=>$taksitler);//,'datas'=>$resultJson
	
}else if($_POST['type']=="3"){//bin sorgulama işlemi
	$siparisid = $_POST["siparisid"];
	$kartno  = $_POST["kartno"];//ilk altı hane
	$kartno   = substr($kartno, 0,6);
	
	$request = new \Iyzipay\Request\RetrieveBinNumberRequest();
	$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
	$request->setConversationId($siparisid);//Sipariş id
	$request->setBinNumber($kartno); //493841 vakıfbank

	$binNumber = \Iyzipay\Model\BinNumber::retrieve($request, $options);
	$detaylar = $binNumber->getRawResult();
	$resultJson = json_decode($detaylar);//($detaylar,true);
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>1,'Mesaj'=>"Bin Sorgulama",'datas'=>$resultJson);
	
}else if($_POST['type']=="4"){//iade sorgulama işlemi
	$PaymentTransactionId=224099;//$_POST["PaymentTransactionId"];
	$setPrice=100;//$_POST["tutar"];
	$sipakod=24468346;//$_POST["sipakod"];
	$request = new \Iyzipay\Request\CreateRefundRequest();
	$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
	$request->setConversationId($sipakod);
	$request->setPaymentTransactionId($PaymentTransactionId);
	$request->setPrice($setPrice);
	$request->setCurrency(\Iyzipay\Model\Currency::TL);
	$request->setIp($ip);

	$refund = \Iyzipay\Model\Refund::create($request, $options);
	$detaylar = $refund->getRawResult();
	//$resultJson = json_decode($detaylar);
	$resultJson = json_decode($detaylar,true);
	/*-----Sonuç-----*/
	$status   = $resultJson["status"];
	$price   = $resultJson["price"];
	//'status'=>$status,'iptaledilentutar'=>$price,'parabirimi'=>$currency,
	if($status=="success"){
		$onay = 1;
		$errorCode=0;
		$errorMessage=0;
	}else{
		$onay = 0;
		$errorCode=$resultJson["errorCode"];
		$errorMessage=$resultJson["errorMessage"];
	}
	/*----#Sonuç-----*/
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>1,'Islem'=>"iade Sorgulama",'status'=>$status,'iadedilentutar'=>$price,'datas'=>$resultJson);
}else if($_POST['type']=="5"){//iptal sorgulama işlemi
	$paymentid=177455;//$_POST["paymentid"];//zorunlu iyzico işlem id
	$sipakod=24468346;//$_POST["sipakod"];
	$request = new \Iyzipay\Request\CreateCancelRequest();
	$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
	$request->setConversationId($sipakod);
	$request->setPaymentId($paymentid);
	$request->setIp($ip);

	$cancel = \Iyzipay\Model\Cancel::create($request, $options);
	$detaylar = $cancel->getRawResult();
	$resultJson = json_decode($detaylar,true);
	//$resultJson = json_decode($detaylar);
	/*-----Sonuç-----*/
	$status   = $resultJson["status"];
	$price   = $resultJson["price"];
	$currency  = $resultJson["currency"];
	//'status'=>$status,'iptaledilentutar'=>$price,'parabirimi'=>$currency,
	if($status=="success"){
		$onay = 1;
		$errorCode=0;
		$errorMessage=0;
	}else{
		$onay = 0;
		$errorCode=$resultJson["errorCode"];
		$errorMessage=$resultJson["errorMessage"];
	}
	/*----#Sonuç-----*/
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>$onay,'Islem'=>"iptal Sorgulama",'status'=>$status,'iptaledilentutar'=>$price,'parabirimi'=>$currency);//'datas'=>$resultJson
}else if($_POST['type']=="6"){//ödeme yapıldımı sorgulama işlemi

	# create request class
	$request = new \Iyzipay\Request\RetrieveCheckoutFormRequest();
	$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
	$request->setConversationId("123456789");
	$request->setToken("token");

	# make request
	$checkoutForm = \Iyzipay\Model\CheckoutForm::retrieve($request, $options);
	$detaylar = $checkoutForm->getRawResult();
	$resultJson = json_decode($detaylar);//($detaylar,true);
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>1,'Mesaj'=>"Ödeme Yapıldımı",'datas'=>$resultJson);
}else if($_POST['type']=="7"){//ödeme var mı sorgulama işlemi
  $sipakod  = $_POST["sipakod"];
  $paymentId = $_POST["paymentId"];
	$request = new \Iyzipay\Request\RetrievePaymentRequest();
	$request->setLocale(\Iyzipay\Model\Locale::TR);
	$request->setConversationId($sipakod);//Sipariş Numarası
	$request->setPaymentId($paymentId);//iyzico tarafından işleme verilen benzersiz ödeme numarası.
	$request->setPaymentConversationId($sipakod);//Sipariş Numarası

	$payment = \Iyzipay\Model\Payment::retrieve($request, $options);
	$detaylar = $payment->getRawResult();
	//$resultJson = json_decode($detaylar);
	$resultJson = json_decode($detaylar,true);
	/*----Sonuç-----*/
		$status=$resultJson["status"];
		$tutar=$resultJson["price"];
		$taksitlitutar=$resultJson["paidPrice"];
		$taksit=$resultJson["installment"];
		$kartip=$resultJson["cardAssociation"];
		$kart=$resultJson["cardFamily"];
		$kartilkaltino=$resultJson["binNumber"];
		if($status=="success"){
			$errorCode=0;
			$errorMessage=0;
		}else{
			$errorCode=$resultJson["errorCode"];
			$errorMessage=$resultJson["errorMessage"];
		}
		$merchantPayoutAmount=$resultJson["itemTransactions"][0]["merchantPayoutAmount"];//merchantPayoutAmount bizim hesaba yatan tutar
		$posislemucret=$resultJson["itemTransactions"][0]["iyziCommissionFee"];//Ödemeye ait iyzico işlem ücreti 0.25.
		$poskomtutar=$resultJson["itemTransactions"][0]["iyziCommissionRateAmount"];//Ödemeye ait iyzico işlem komisyon tutarı 11.105.
		$blockageRate=$resultJson["itemTransactions"][0]["blockageRate"];//blokaj oranı
		$blockageRateAM=$resultJson["itemTransactions"][0]["blockageRateAmountMerchant"];//blokaj tutarının, üye işyerine yansıyan rakamı. 
		$fraudStatus=$resultJson["fraudStatus"];//Geçerli değerler: 0, -1 ve 1. Üye işyeri sadece 1 olan işlemlerde ürünü kargoya vermelidir, 0 olan işlemler için bilgilendirme beklemelidir.
		if($fraudStatus==1){ $onay=1; }else{ $onay=0; }
		//'blokajoranı'=>$blockageRate,'blokajtutarı'=>$blockageRateAM,
	/*----Sonuç-----*/
	
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>$onay,'İşlem'=>"Ödeme Var mı",'Statü'=>$status,'tutar'=>$tutar,'taksitlitutar'=>$taksitlitutar,'taksit'=>$taksit,'iyziucret'=>$posislemucret,'iyzitutar'=>$poskomtutar,'Bizim Hesap'=>$merchantPayoutAmount,'blokajoranı'=>$blockageRate,'blokajtutarı'=>$blockageRateAM,'HataKodu'=>$errorCode,'HataMesaj'=>$errorMessage,'kartipi'=>$kartip,'kart'=>$kart,'kartilkaltino'=>$kartilkaltino);//'datas'=>$resultJson
}else{
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>0,'Mesaj'=>"İşlem Yok",'datas'=>0);	
}
//**********************************Post Bitişi******************************************
}else{//Post ile veri gelmezse
	$Sonucvarmi = array('Sonucvarmi'=>0,'Mesaj'=>"Bağlantı Başarısız",'datas'=>0);	
}

array_push($objects, $Sonucvarmi);
$response['objects'] = $objects;
echo json_encode($response);

8) Codepen.io üzerinde çalışmamızı test edelim.

9) İşlem Bu kadar odemeislem.php sayfa kodlarında açıklama satırı ile belirttim tüm detayları. Umarım Faydalı olmuştur. Takıldığınız bir yer olması durumunda yazmanız yeterli.

Yazdığımız Apinin Çalışan hali için tıklayın -> DEMO

 

Creativecommons.org
Bu çalışmanın içeriği, Creative Commons Atıf 2.5 lisansı koşulları altında kullanılabilir . Bu çalışmanın daha fazla dağıtımı,paylaşımı: ismailgultekin(com)a ve çalışmanın başlığına, Kaynak vererek atıfta bulunulmalıdır.

Telif Hakkı:

Problemi Şikayet Et!

erdal

23:25:02 27.05.2021

php versiyonu değişince kodlar çalışmıyor. Bilginize.5.6 dışında çalışmadı.

Yanıtla

ismail gültekin

01:05:34 19.12.2021

Php 5.6 üst versiyonlarında veya PDO kullanımlarında veri tabanı bağlantılarınızı mysql değil mysqli ile yapıyorsunuz. Bu konuda sorun yaşayanlar ulaşsın yardımcı olayım.

(php versiyonu değişince kodlar çalışmıyor. Bilginize.5.6 dışında çalışmadı.)

Yanıtla
Web Yazılımları

Web Yazılımları

Conference Articles

Conference Articles

Evimde Gör

Mobil Uygulamalar

Özel Yazılımlar

Özel Yazılımlar

Orsam Ortadoğu

Orsam Ortadoğu

Haydi El Ele

Haydi El Ele

Makina Yazılımları

Makina Yazılımları

Soru Sor Whatsapp

Görüş Hata Bildir

Güvenlik Kodunuz:

Yorum Yap

Yorum kodunuz:

0.0274