For döngüsü nasıl kullanılır?

For döngüsü

For döngüsü belirli sayıda dönecek olan kodların kullanımında kullanışlıdır. For döngüsüne 3 parametre girilir. Birinci parametre döngüde kullanılacak olan değişkeni ve değerini tanımlar, ikinci parametre whilede olduğu gibi koşulu belirtir, üçüncü parametre ise her döndüğünde yapacağı işlemi belirtir.

for( başlangıç; koşul; her çalışmada olacak olan ) {
   // koşul doğru olduğu sürece çalışacak kod bloğu
}
for($sayi = 0; $sayi < 5; $sayi++) {
   echo ' Döngü ' . $sayi;
}

Ekranda az önce while örneğindeki çıktı ile aynı sonucu alırız. İlk parametrede $sayi değişkenine 0 değerini atadık, ikinci parametrede koşulu belirttik ve son paramterede ise her çalışmada sayı değişkenini bir arttırmasını söyledik. Sonuç olarak böyle belli sayıda dönmelerde for enidealidir.

kaynak:www.phpr.org

Görüş Hata Bildir

Güvenlik Kodunuz:

Yorum Yap

Yorum kodunuz:

0.0958